TẦM QUAN TRỌNG CỦA TRUYỀN THÔNG NỘI BỘ TRONG DOANH NGHIỆP

05/06/2024 287

1. Tổng quan về truyền thông nội bộ

1.1 Truyền thông nội bộ là gì?

Truyền thông nội bộ là quá trình giao tiếp và tương tác giữa các thành viên trong một tổ chức hoặc doanh nghiệp nhằm chia sẻ thông tin, thúc đẩy sự hiểu biết và tăng cường sự hợp tác. Đây là hoạt động không thể thiếu để đảm bảo rằng tất cả nhân viên đều được thông báo đầy đủ về các mục tiêu, chiến lược, giá trị và văn hóa của doanh nghiệp. Truyền thông nội bộ không chỉ bao gồm việc truyền tải thông tin từ ban lãnh đạo đến nhân viên mà còn khuyến khích sự phản hồi từ phía nhân viên, tạo nên một dòng chảy thông tin hai chiều liên tục và hiệu quả.

1.2 Tầm quan trọng của truyền thông nội bộ trong doanh nghiệp

Truyền thông nội bộ đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng một môi trường làm việc tích cực và hiệu quả. Khi được thực hiện đúng cách, truyền thông nội bộ có thể mang lại nhiều lợi ích quan trọng như:

 • Tăng cường sự hiểu biết và đồng thuận: Truyền thông nội bộ giúp nhân viên hiểu rõ hơn về mục tiêu, chiến lược và giá trị cốt lõi của doanh nghiệp. Điều này giúp tạo ra sự đồng thuận và hướng đến cùng một mục tiêu chung.
 • Cải thiện tinh thần làm việc: Nhân viên cảm thấy được thông báo và tham gia vào các quyết định của công ty sẽ có động lực làm việc cao hơn, từ đó tăng cường năng suất và hiệu quả công việc.
 • Xây dựng văn hóa doanh nghiệp: Truyền thông nội bộ là công cụ quan trọng để xây dựng và duy trì văn hóa doanh nghiệp. Thông qua các hoạt động truyền thông, các giá trị và nguyên tắc của doanh nghiệp được củng cố và lan tỏa rộng rãi.
 • Giảm thiểu xung đột và hiểu lầm: Khi thông tin được truyền đạt một cách rõ ràng và minh bạch, các xung đột và hiểu lầm giữa các nhân viên sẽ được giảm thiểu, tạo ra một môi trường làm việc hài hòa hơn.
 • Thúc đẩy sự sáng tạo và đổi mới: Một hệ thống truyền thông nội bộ hiệu quả khuyến khích nhân viên chia sẻ ý tưởng và đề xuất sáng kiến, từ đó thúc đẩy sự sáng tạo và đổi mới trong doanh nghiệp.

1.3 Nội dung và các phương tiện của truyền thông nội bộ

Nội dung của truyền thông nội bộ rất đa dạng và phong phú, bao gồm:

 • Thông tin về doanh nghiệp: Lịch sử phát triển, tầm nhìn và sứ mệnh, cơ cấu về tổ chức,... Giúp nhân viên hiểu rõ về bản sắc và giá trị cốt lõi của doanh nghiệp, tạo sự đồng thuận và tương tác tích cực trong tổ chức. 
 • Thông tin về hoạt động kinh doanh: Kết quả kinh doanh, chiến lược và kế hoạch kinh doanh,... Giúp tạo ra sự thống nhất và phối hợp trong các hoạt động kinh doanh, đồng thời tạo ra sự tập trung vào mục tiêu chung của doanh nghiệp.
 • Thông tin về văn hóa doanh nghiệp: Giá trị cốt lõi,quy tắc ứng xử, chuẩn mực đạo đức,...Văn hóa doanh nghiệp mạnh mẽ là yếu tố quan trọng trong việc tạo ra lòng trung thành và cam kết lâu dài từ phía nhân viên.
 • Thông tin về nhân viên:Các thành tích, đóng góp, nhân viên tiêu biểu,...Giúp nhân viên cảm thấy được tôn trọng, công nhận.
 • Những thông tin khác: Chính xác và phúc lợi, chương trình đào tạo và phát triển, thông báo cập nhật, chăm sóc sức khỏe, team building,..

Nội dung truyền thông nội bộ

5 nội dung thông tin trong truyền thông nội bộ

Các phương tiện truyền thông nội bộ có thể được sử dụng để truyền tải các nội dung này bao gồm:

 • Email nội bộ: Là phương tiện phổ biến nhất để truyền tải thông tin nhanh chóng và hiệu quả đến tất cả nhân viên.
 • Mạng nội bộ (Internet): Cung cấp một nền tảng tập trung để lưu trữ và chia sẻ thông tin, tài liệu và tài nguyên quan trọng của doanh nghiệp.
 • Bản tin nội bộ: Được phát hành định kỳ để cập nhật thông tin về các hoạt động, thành tựu và tin tức quan trọng của doanh nghiệp.
 • Mạng xã hội nội bộ: Diễn đàn trực tuyến giúp tạo ra một môi trường giao tiếp mở và thân thiện, khuyến khích sự tương tác giữa các nhân viên.
 • Ứng dụng di động: Các ứng dụng di động dành riêng cho nhân viên giúp họ cập nhật thông tin và kết nối với nhau mọi lúc, mọi nơi.

Như vậy, để triển khai truyền thông nội bộ hiệu quả, doanh nghiệp cần sử dụng một cách linh hoạt và đồng bộ các phương tiện truyền thông, đảm bảo rằng thông tin được truyền tải một cách nhanh chóng, chính xác và đến đúng đối tượng mục tiêu.

2. Truyền thông nội bộ là trách nhiệm của phòng ban nào?

Truyền thông nội bộ là một phần quan trọng trong việc duy trì và phát triển một môi trường làm việc tích cực và hiệu quả trong doanh nghiệp. Để đảm bảo rằng thông điệp và thông tin được truyền tải một cách chính xác và hiệu quả đến từng nhân viên, các tổ chức thường thành lập một bộ phận hoặc giao trách nhiệm cho một phòng ban cụ thể để quản lý truyền thông nội bộ.

Trong nhiều trường hợp, truyền thông nội bộ được coi là trách nhiệm chung của một bộ phận riêng trong tổ chức, thường được gọi là Bộ phận Truyền thông Nội bộ hoặc Phòng Truyền thông và Giao tiếp Nội bộ. Công việc của bộ phận này là thiết kế, triển khai và quản lý các chiến lược truyền thông nội bộ, bao gồm việc xử lý và truyền tải thông tin, tổ chức sự kiện nội bộ và đảm bảo mọi thông điệp đều phản ánh đúng văn hóa và giá trị của doanh nghiệp.

Nếu tổ chức không có điều kiện hoặc không có nhu cầu thành lập một bộ phận riêng cho truyền thông nội bộ, thì nhiệm vụ này thường được giao cho Bộ phận Nhân sự (HR). Phòng Nhân sự thường có mức độ thấu hiểu sâu sắc về nhân viên, do đó phòng Nhân sự sẽ thực hiện hiệu quả điều công tác quản lý và truyền tải thông tin nội bộ.

3. Phân biệt truyền thông nội bộ với các hoạt động khác

3.1 Truyền thông nội bộ và tổ chức sự kiện

Truyền thông nội bộ thường là một quá trình liên tục và liên tục, nhằm đảm bảo rằng thông điệp và thông tin được truyền tải một cách liên tục và chính xác đến từng nhân viên trong tổ chức. Trong khi đó, tổ chức sự kiện thường là những hoạt động đặc biệt, tạm thời, nhằm tạo ra cơ hội gặp gỡ, giao lưu và tạo sự kết nối giữa nhân viên. Do đó, tổ chức sự kiện là một phần nhỏ trong phạm vi của truyền thông nội bộ. Truyền thông nội bộ là cơ sở, trong khi tổ chức sự kiện là cách tăng cường giao tiếp và tạo môi trường gần gũi hơn cho nhân viên.

3.2 Truyền thông nội bộ và PR in-house

PR in-house đề cập đến một nhóm, một đội ngũ nằm trong tổ chức, chịu trách nhiệm quản lý các hoạt động truyền thông và quan hệ công chúng của doanh nghiệp. Điều này bao gồm việc xây dựng và phát triển thương hiệu, quản lý mối quan hệ với báo chí và cộng đồng, tổ chức các sự kiện và điều phối hoạt động truyền thông trong tổ chức.

Trong khi đó, truyền thông nội bộ tập trung vào tương tác và giao tiếp bên trong tổ chức bằng cách chia sẻ thông tin, tăng cường sự đồng thuận và xây dựng tinh thần đoàn kết giữa các thành viên trong tổ chức. Mục tiêu của truyền thông nội bộ là cung cấp thông tin, tạo sự hiểu biết và hỗ trợ sự đồng thuận và cam kết từ phía nhân viên.

Do đó, truyền thông nội bộ có thể được coi là một phần của PR in-house, tập trung vào việc truyền đạt thông tin và giao tiếp bên trong tổ chức. Tuy nhiên, hai khái niệm này vẫn có sự khác biệt rõ ràng về mục tiêu và phạm vi hoạt động. Trong khi PR in-house chịu trách nhiệm về hình ảnh và quan hệ với bên ngoài, truyền thông nội bộ tập trung vào việc tạo sự hiểu biết và tương tác bên trong tổ chức.

3.3 Truyền thông nội bộ và văn hóa doanh nghiệp

Trong thực tế, nhiều doanh nghiệp có thể nhầm lẫn giữa truyền thông nội bộ và văn hóa doanh nghiệp. Mặc dù chúng có mối liên hệ mật thiết, nhưng mỗi khái niệm lại đem lại giá trị độc đáo và quan trọng cho sự phát triển tổ chức.

Truyền thông nội bộ là quá trình truyền đạt thông tin và giao tiếp bên trong tổ chức, nhằm tạo ra sự hiểu biết và tương tác tích cực giữa các thành viên. Điều này bao gồm việc chia sẻ mục tiêu, giá trị cốt lõi, thông tin về hoạt động và cơ hội phát triển trong tổ chức. Văn hóa doanh nghiệp là bản sắc và bản chất của tổ chức, bao gồm các giá trị, niềm tin, thói quen và quy tắc ứng xử được chia sẻ và thể hiện bởi mỗi thành viên.

Như vậy, truyền thông nội bộ có thể coi là công cụ để xây dựng và củng cố văn hóa doanh nghiệp, nhưng nó không thể thay thế hoàn toàn khái niệm văn hóa doanh nghiệp.

3.4 Truyền thông nội bộ và quản lý nhân sự

Truyền thông nội bộ và quản lý nhân sự là hai khái niệm độc lập nhưng có sự liên kết sâu sắc với nhau. Truyền thông nội bộ tập trung vào việc truyền đạt thông tin và tạo ra sự tương tác tích cực giữa các thành viên trong tổ chức. Nó giúp củng cố mối quan hệ, tạo ra sự tin tưởng và cam kết trong quá trình làm việc.

Trong khi đó, quản lý nhân sự là quá trình quản lý và phát triển nguồn nhân lực trong tổ chức. Nhiệm vụ của quản lý nhân sự là đảm bảo rằng nhân viên có đủ tài năng và nguồn lực để hoàn thành công việc, cũng như đáp ứng được mục tiêu và yêu cầu của tổ chức.

Truyền thông nội bộ và quản lý nhân sự đều đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng một môi trường làm việc tích cực và thúc đẩy sự phát triển bền vững của tổ chức. Tuy nhiên, mỗi khái niệm lại có mục tiêu và phạm vi hoạt động riêng biệt.

Phân biệt truyền thông nội bộ với các hoạt động khác

4. Quy trình truyền thông nội bộ trong doanh nghiệp

Để đảm bảo rằng hoạt động truyền thông nội bộ đạt được hiệu quả tối đa, doanh nghiệp cần phải tuân thủ một quy trình cụ thể và có hệ thống. Dưới đây là các bước quan trọng trong quy trình truyền thông nội bộ:

4.1 Đánh giá hoạt động truyền thông nội bộ hiện tại của doanh nghiệp

Trước hết, doanh nghiệp cần phải đánh giá hiện trạng của hoạt động truyền thông nội bộ hiện tại. Điều này bao gồm việc xem xét các phương tiện truyền thông nội bộ đang được sử dụng, mức độ hiệu quả của và cách mà thông tin được truyền đạt và tiếp nhận trong tổ chức.

4.2 Xác định mục tiêu truyền thông nội bộ

Tiếp theo, doanh nghiệp cần phải xác định rõ ràng các mục tiêu mà họ muốn đạt được thông qua hoạt động truyền thông nội bộ. Các mục tiêu có thể bao gồm việc cải thiện tình hình giao tiếp trong tổ chức, tăng cường ý thức về mục tiêu và giá trị của doanh nghiệp và tạo ra một môi trường làm việc tích cực và động viên.

4.3 Xác định đối tượng truyền thông nội bộ

Sau đó, doanh nghiệp cần phải xác định rõ ràng đối tượng mà họ muốn tiếp cận thông qua hoạt động truyền thông nội bộ. Đối tượng này có thể bao gồm tất cả nhân viên trong tổ chức hoặc các nhóm nhân viên cụ thể như nhân viên cấp dưới, cấp trung hoặc cấp quản lý.

4.4 Xây dựng thông điệp truyền thông nội bộ

Sau khi xác định mục tiêu và đối tượng, doanh nghiệp cần phải xây dựng các thông điệp truyền thông nội bộ phù hợp. Các thông điệp này nên được thiết kế sao cho dễ hiểu, gắn kết với giá trị cốt lõi và mục tiêu của tổ chức và khuyến khích sự tương tác và tham gia từ phía nhân viên.

4.5 Lập kế hoạch truyền thông nội bộ

 • Xác định phương tiện và kênh truyền thông: Doanh nghiệp cần xác định các phương tiện và kênh truyền thông nội bộ phù hợp nhất với đối tượng mục tiêu. Có thể bao gồm email, tin nhắn trong tổ chức, hội nghị trực tuyến, các cuộc họp trực tiếp hoặc sử dụng các nền tảng truyền thông nội bộ như internet.
 • Lập lịch trình triển khai: Sau khi xác định các phương tiện và kênh truyền thông, doanh nghiệp cần lập lịch trình chi tiết cho việc triển khai các hoạt động. Việc này bao gồm xác định thời điểm, tần suất và hình thức của mỗi hoạt động truyền thông nội bộ.
 • Phân công thực hiện: Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong tổ chức, đảm bảo rằng mỗi người đảm nhận trách nhiệm cụ thể cho việc triển khai các phần của kế hoạch. Cần xác định rõ vai trò, trách nhiệm và thời hạn hoàn thành công việc của từng thành viên.
 • Lập kế hoạch tài chính: Xác định nguồn lực tài chính cần thiết cho việc thực hiện kế hoạch truyền thông nội bộ. Việc này bao gồm ước lượng chi phí cho mỗi hoạt động, bao gồm cả chi phí về nhân lực, công nghệ và các nguồn lực khác cần thiết. Sau đó, cần lập bảng kế hoạch tài chính chi tiết để đảm bảo rằng nguồn lực được quản lý và sử dụng hiệu quả.

4.6 Thực thi kế hoạch truyền thông nội bộ

Với lịch trình chi tiết đã được xác định, doanh nghiệp sẵn sàng triển khai các hoạt động truyền thông nội bộ theo đúng kế hoạch đã đề ra. Trong giai đoạn này, việc tập trung vào chất lượng nội dung là rất quan trọng. Nội dung cần phải được xây dựng một cách chính xác và hấp dẫn để thu hút sự quan tâm của cán bộ nhân viên. 

Đồng thời, việc triển khai dưới các hình thức mới mẻ sẽ giúp tăng tính thú vị và hiệu quả của thông điệp truyền thông nội bộ. Đảm bảo rằng các hoạt động truyền thông được triển khai một cách đồng bộ và được giám sát chặt chẽ để đảm bảo tính hiệu quả của kế hoạch.

4.7 Đo lường và đánh giá kết quả

Cuối cùng, để đảm bảo hiệu quả của kế hoạch truyền thông nội bộ, doanh nghiệp cần tiến hành đo lường và đánh giá kết quả thực hiện. Điều này bao gồm xác định các mục tiêu đo lường cụ thể phù hợp với mục tiêu ban đầu. Sau đó, doanh nghiệp cần thu thập và phân tích dữ liệu từ các chỉ số đo lường đã xác định để đánh giá hiệu quả của các hoạt động truyền thông nội bộ.

Dựa trên phân tích dữ liệu, doanh nghiệp có thể xác định những điểm mạnh và điểm yếu, từ đó đề xuất các phương án điều chỉnh và cải tiến để tối ưu hóa hiệu quả truyền thông nội bộ trong tương lai.

Quy trình truyền thông nội bộ trong doanh nghiệp

5. Khám phá truyền thông nội bộ ở các doanh nghiệp lớn

5.1 Truyền thông nội bộ tại Google

Google không chỉ là một công ty công nghệ hàng đầu thế giới mà còn là một môi trường làm việc lý tưởng. Hoạt động truyền thông nội bộ tại Google được xem là một trong những yếu tố quan trọng giúp duy trì và củng cố môi trường làm việc tích cực và sáng tạo.

Google sử dụng một mạng xã hội nội bộ có tên là Google+ để chia sẻ tin tức và thông báo nội bộ cho nhân viên trên khắp các quốc gia, giúp họ cập nhật thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Ngoài ra, Google còn có hệ thống lưu trữ thông tin nội bộ Moma, nơi chứa các tài liệu quan trọng về chính sách và tài nguyên của công ty.

Hàng tuần, Google tổ chức các cuộc họp toàn công ty, như cuộc họp TGIF (Thank God It's Friday), là dịp lý tưởng để lãnh đạo và nhân viên tương tác, chia sẻ thông tin và củng cố niềm tin vào tương lai của tổ chức.

5.2 Truyền thông nội bộ tại tập đoàn VinGroup

VinGroup coi trọng việc xây dựng một môi trường làm việc đoàn kết và nhất quán. Trong chiến lược này, truyền thông nội bộ đóng vai trò quan trọng, giúp duy trì sự gắn kết và cung cấp thông tin đầy đủ và kịp thời cho nhân viên.

Tập đoàn thường tổ chức các cuộc họp định kỳ để chia sẻ thông tin về chiến lược kinh doanh và mục tiêu của doanh nghiệp với nhân viên. Họ cũng sử dụng các ứng dụng nội bộ để truyền tải thông tin, đặc biệt là các thông báo về cơ hội phát triển nghề nghiệp cho nhân viên.

5.3 Truyền thông nội bộ tại tập đoàn FPT 

FPT, tập đoàn công nghệ hàng đầu tại Việt Nam, với họ truyền thông nội bộ đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì mối quan hệ tích cực giữa các thành viên trong tổ chức và thúc đẩy sự phát triển cá nhân.

Hệ thống truyền thông nội bộ của FPT bao gồm các công cụ trực tuyến như trang web chungta.vn, nền tảng tin tức FPT News và ứng dụng di động dành riêng cho nhân viên. Họ cũng tổ chức các sự kiện offline như hội thảo và tiệc gặp mặt để tạo cơ hội giao lưu và tương tác giữa các nhân viên. Qua đó, truyền thông nội bộ đã đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp của FPT.

6. Xu hướng truyền thông nội bộ trong tương lai

Truyền thông nội bộ không ngừng phát triển và thay đổi theo xu hướng mới trong công nghệ và văn hóa tổ chức. Để đảm bảo hiệu quả và phù hợp với nhu cầu ngày càng đa dạng của nhân viên, có một số xu hướng có thể được dự đoán trong tương lai:

 • Tăng cường áp dụng công nghệ số: Sự bùng nổ của công nghệ số sẽ thúc đẩy việc áp dụng các nền tảng kỹ thuật số trong truyền thông nội bộ. Các ứng dụng di động, nền tảng trực tuyến và phần mềm quản lý sẽ được tích hợp để tạo ra một môi trường làm việc linh hoạt và tiện lợi.
 • Trải nghiệm cá nhân hóa: Trong tương lai, truyền thông nội bộ sẽ chuyển đổi từ một phương tiện truyền đạt thông tin đến một trải nghiệm cá nhân hóa. Công nghệ sẽ được sử dụng để tạo ra các trải nghiệm truyền thông riêng biệt dựa trên sở thích và nhu cầu của từng nhân viên.
 • Thúc đẩy tương tác hai chiều: Xu hướng tương tác hai chiều trong truyền thông nội bộ sẽ ngày càng được thúc đẩy. Các công cụ như hộp thư điện tử, nền tảng trò chuyện và các diễn đàn trực tuyến sẽ được sử dụng để tạo ra một môi trường làm việc mở và tích cực.
 • Lấy con người làm trọng tâm: Thay vì chỉ truyền tải thông tin, các chiến lược truyền thông sẽ đặt sự chăm sóc và hỗ trợ cho nhân viên lên hàng đầu, tạo điều kiện cho sự phát triển và hài lòng của họ.
 • Phân tích dữ liệu để thấu hiểu nhân viên: Các công cụ phân tích dữ liệu sẽ được sử dụng để đo lường sự tham gia, sự hài lòng và nhu cầu của nhân viên, từ đó tối ưu hóa chiến lược truyền thông nội bộ.

Xu hướng truyền thông nội bộ trong tương lai

7. Kết luận

Trong một doanh nghiệp, truyền thông nội bộ không chỉ là một công cụ thông tin mà còn là tinh thần của tổ chức. Qua việc xây dựng cơ sở giao tiếp mạnh mẽ và hiệu quả, truyền thông nội bộ không chỉ tạo ra sự đồng thuận mạnh mẽ mà còn thúc đẩy sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Với tầm quan trọng này, không thể phủ nhận vai trò không thể thiếu của truyền thông nội bộ trong việc tạo nên sự thành công và phát triển bền vững trong tương lai của một tổ chức

W WkYxnTGh e
W wrBEIRqX e