Mẫu Tờ Trình Xin Kinh Phí Phổ Biến Tại Doanh Nghiệp

30/10/2020 5700

Mẫu tờ trình xin kinh phí là mẫu tờ trình được các đơn vị cơ quan, tổ chức lập ra và gửi lên cơ quan cấp trên để trình về việc được xin kinh phí sử dụng vào việc nào đó của cơ quan. Mẫu tờ trình nêu rõ cơ quan được gửi, nội dung trình xin kinh phí... Để đạt được mục đích duy nhất là cấp trên chấp thuận và phê duyệt kinh phí nhằm phục vụ theo nhu cầu đã đề xuất.

Tuy nhiên xác suất đạt được những phê duyệt từ đơn vị có thẩm quyền là rất thấp nếu bạn không biết cách trình bày Mẫu tờ trình xin kinh phí sao cho chuyên nghiệp và khoa học. Dưới đây phần mềm quản lý nhân sự HrOnline sẽ giúp bạn thực hiện điều đó, mời bạn đọc cùng tham khảo:

Mẫu tờ trình xin kinh phí chuyên nghiệp và phổ biến nhất cho các doanh nghiệp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ TRÌNH

V/v xin kinh phí …………………………………………

Kính gửi: – Ban lãnh đạo ……………………………………………………....

Căn cứ theo Quyết định ……………………………………………… của Công ty.

Căn cứ theo tình hình thực tế: ………………………………………………………………………………………………

Nhằm mục đích …………………………………………, [Tên phòng ban / đơn vị] xin trình lên ………………………… xin chủ trương được sử dụng kinh phí vào:

……………………………………………………………………………………………....

……………………………………………………………………………………………....

……………………………………………………………………………………………....

[Tên phòng ban/đơn vị] kính đề nghị Ban lãnh đạo Công ty tạo điều kiện hỗ trợ kinh phí……………………………:

STT

Khoản mục chi phí

Số lượng

Đơn giá (dự tính)

Thành tiền

         
         
         

 

Tổng kinh phí là: ……………………………… (Ghi chữ)

Kính mong nhận được sự chấp thuận từ Ban lãnh đạo Công ty

Ngày ………. tháng ………. năm ……..

 

Người đề xuất

(Ký rõ họ tên)

Trên đây là chia sẻ của HrOnline về: Mẫu tờ trình xin kinh phí phổ biến được áp dụng tại hầu hết các doanh nghiệp. Hy vọng bài viết sẽ cung cấp đến  bạn những kiến thức bổ ích.

Nguồn: https://hronline.vn/kien-thuc-nhan-su

  • TAGS