Mẫu Thông Báo Nghỉ Tết

30/10/2020 5927

Thông báo nghỉ Tết là mẫu thông báo không còn quá xa lạ với hầu hết các doanh nghiệp, bởi mỗi dịp Tết đến là tất cả các doanh nghiệp đều sử dụng mẫu thông báo này nhằm thông báo đến tất cả nhân viên về thời gian nghỉ Tết và đi làm lại. Dưới đây phần mềm quản lý nhân sự của HrOnline sẽ giới thiệu đến bạn mẫu báo nghỉ tết mới nhất được hầu hết các doanh nghiệp áp dụng. Mời bạn đọc tham khảo:

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do  - Hạnh phúc  

 Số ........../................                                                                                           Ngày .... tháng .... năm 20...

 THÔNG BÁO

(Về việc nghỉ đến Nguyên đán năm ….(1))

Căn cứ ........... (2)............................................................................................................................     

................................................................................................................................

Công ty…………………………….thông báo đến toàn thể cán bộ, nhân viên thời gian nghỉ lễ tết Nguyên Đán năm …………….như sau:

  1. Thời gian nghỉ lễ…………………………………………………………...
  2. Thời gian đi làm lại………………………………………………………..

Trong thời gian nghỉ lễ Tết nguyên đán năm nay, để đảm bảo sức khỏe cho toàn bộ nhân viên chúng tôi mong các anh chị thực hiện tốt các quy định của chính phủ về văn hóa giao thông, nói không với lái xe trong tình trạng say xỉn. Nghiêm túc thực hiện chỉ thị của chính phủ vì một cái Tết đảm bảo an toàn về người và của.

Đề nghị các nhân viên tuân thủ và thực hiện đúng theo nội quy thông báo.

Trân trọng cảm ơn./

                                                                                            GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:                                                                (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

- ............................. ;

- ............................. ;

- Lưu: VT.

 Chú giải:

(1) Trích yếu: tóm tắt nội dung đề cập của thông báo.

(2) Nơi được thông báo hoặc gửi tới.

Nguồn: https://hronline.vn/kien-thuc-nhan-su

  • TAGS