Đánh giá kpi

15/03/2020 5840

Đánh giá KPI được phần mềm quản lý nhân sự HrOnline tách riêng ra thành một phân hệ vì tính quan trọng của nó. Tính năng này cho phép doanh nghiệp quản lý ngân hàng các tiêu chí, chỉ tiêu và kết quả KPI của nhân viên trong tháng. Từ bảng KPI này có thể link sang bảng lương để thực hiện việc tính lương.

CÁC TÍNH NĂNG QUẢN LÝ KPI:

 

Cài đặt KPI: Người quản trị có thể cài đặt danh mục KPI của doanh nghiệp. KPI được chia thành 2 loại KPI đơn và KPI đa.

Tạo bảng đánh giá: Tính năng cho phép người dùng có thể tạo các bảng đánh giá khác nhau cho từng vị trí, phòng ban hoặc chức vụ.

Đánh giá: HrOnline chỉ cho phép một người và cá nhân tự đánh giá. Sau khi đánh giá, hệ thống tự động tổng hợp điểm đánh giá vào một bảng tổng hợp chung.

Chốt đánh giá: Tính năng này cho phép người quản trị chốt một bảng đánh giá KPI, sau khi chốt thì mọi hành vi đánh giá đều không thực hiện được.

Bảng tổng hợp KPI: HrOnline sẽ tự động tổng hợp thành một bảng tổng hợp KPI chung. Với những nhân sự có nằm nhiều bảng KPI thì hệ thống sẽ mặc định lấy điểm KPI lớn nhất để cho vào bảng tổng hợp.