Bảo hiểm - thuế tncn

15/03/2020 5737
Hiện tại các phần mềm kê khai bảo hiểm chỉ thực hiện được việc gửi báo cáo về cơ quan bảo hiểm. Tuy nhiên làm thế nào để lên được báo cáo đó từ bảo hiểm tự động link sang bảng lương để truy thu hoặc khấu trừ … thì các phần mềm đấy không xử lý được. Phần lớn cán bộ quản lý đang phải thực hiện các công việc này bằng thủ công. Để quản lý bài toán quản lý bảo hiểm, HR Online với tính năng quản lý bảo hiểm đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của doanh nghiệp về quản lý bảo hiểm cho người lao động.
 
- Quản lý đầy đủ các quy trình bảo hiểm như Báo tăng bảo hiểm/Báo giảm bảo hiểm/ Bổ sung mức nộp/Điều chỉnh mức nộp (kể cả báo lùi).

- Kết nối dữ liệu với các phần mềm kê khai trực tuyến (iBHXH, VNPT, EFY,…).

- Kiểm soát quỹ lương trích nộp bảo hiểm trong tháng, theo từng công ty thành viên hoặc nhóm theo group.

- Thiết lập các chính sách hưởng chế độ bảo hiểm theo quy định của cơ quan bảo hiểm.

- Quản lý và thống kê kết quả khám sức khỏe định kỳ của nhân viên (6 tháng/lần).

- Quản lý, theo dõi số lượng nhân viên đề nghị cấp BHXH, BHYT.

- Quản lý các thông tin về hợp đồng lạo động, phụ lục hợp đồng lao động của nhân viên.

- Theo dõi, thanh toán kịp thời các khoản nhân viên được hưởng theo chế độ: thai sản, nghỉ ốm, nghỉ dưỡng sức…

- Thực hiện đầy đủ các báo cáo về BHXH, BHYT, BHTN theo đúng qui định hiện hành.

- Cập nhật lao động tham gia bảo hiểm đầu kỳ.

- Kết chuyển thông tin tham gia bảo hiểm sang năm sau.
 
  BÁO CÁO BẢO HIỂM: 
 
- Tờ khai tham gia BHXH, BHYT

- Danh sách lao động tham gia bảo hiểm

- Danh sách đề nghị thay đổi thông tin của người tham gia bảo hiểm

- Danh sách lao động thanh toán theo chế độ

- Danh sách nhân viên chưa có sổ BHXH, BHYT

- Danh sách lao động tham gia bảo hiểm trong tháng

 
BÁO CÁO HỢP ĐỒNG:

- Danh sách nhân viên chưa ký hợp đồng

- Danh sách nhân viên hết hạn hợp đồng

- Danh sách nhân viên hết hạn thử việc

- Báo cáo cảnh báo hết hạn hợp đồng

Báo cáo thống kê nhân sự theo loại hợp đồng