Hệ Thống Quản Lý Nhân Sự Theo Mô Hình Tập Đoàn

14/01/2022 3891

Hệ thống quản lý nhân sự là nền tảng mang đến sự chuẩn mực và hiệu quả cho toàn bộ nhiệm vụ nhân sự trong doanh nghiệp. Nhìn thấy được tầm quan trọng này nhưng nhiều tập đoàn vẫn còn lúng túng trong việc hoàn thiện hệ thống quản lý nhân sự cho riêng mình. Vậy làm sao các tập đoàn quản lý nhân sự của mình một cách hiệu quả nhất? Hãy đọc bài viết dưới đây để biết hệ thống quản lý nhân sự theo mô hình tập đoàn hiệu quả nhất nhé! 

Hệ thống quản lý nhân sự là nền tảng tổng hợp mọi chức năng hỗ trợ công tác quản trị nhân sự

Hệ thống quản lý nhân sự là nền tảng tổng hợp mọi chức năng hỗ trợ công tác quản trị nhân sự

Tính đặc thù của tập đoàn trong quản lý nhân sự 

Đối với doanh nghiệp lớn được xác định trên hai tiêu chí là tổng nguồn vốn đạt trên 100 tỷ đồng hoặc số người lao động từ 300 người trở lên. Các doanh nghiệp lớn đầu tư vững chắc trong nền kinh tế quốc gia và có vai trò ổn định nền kinh tế trong các vấn đề khủng hoảng. Các doanh nghiệp, tập đoàn lớn luôn tạo sự phát triển kinh tế đồng đều,  lâu dài, giúp nền kinh tế luôn ổn định và hạn chế các biến động. 

Hiện nay, các doanh nghiệp lớn đều hoạt động trong ngành chủ chốt như tập đoàn dầu khí, tập đoàn điện lực, tập đoàn than và khoáng sản. 

Thách thức của tập đoàn về quản lý nhân sự 

Quy mô 

Sự quan trọng của tập đoàn lớn hơn các tổ chức lớn hơn. Khi các tổ chức phát triển lớn hơn và công nghệ phức tạp hơn thì việc điều phối những người liên quan đến doanh nghiệp cũng khó khăn hơn. 

Giao tiếp

Quy mô của tập đoàn lớn thì thách thức bộ phận nhân sự phải đối mặt là sự giao tiếp giữa tổ chức và nhân viên. Nhà quản lý nhân sự phải đảm bảo các mục tiêu của tập đoàn phải được truyền đạt cho tất cả nhân viên. Ngoài ra, nhà quản lý nhân sự nên ghi nhận các thông tin phản hồi của nhân viên. 

Tuyển dụng 

Các tập đoàn nên có quy trình tuyển dụng và thử nghiệm tại chỗ. Quá trình tuyển dụng phải liên quan đến nhiều vòng phỏng vấn, kiểm tra đánh giá,  kiểm tra lý lịch và tham khảo. Để thực hiện tốt công việc tuyển dụng hiệu quả thì bộ phận nhân sự cần phải xây dựng quy trình và quản lý các thông tin chặt chẽ. 

Trách nhiệm 

Các doanh nghiệp nhỏ thường có vai trò và trách nhiệm khác nhau. Chúng có thể bao gồm từ tuyển dụng, tạo ngân sách hoặc chính sách nhân sự, tạo báo cáo tài chính và quản lý bảng lương. Nhưng trong một tập đoàn lớn phải đóng vai trò cụ thể hơn. 

Quản lý nhân sự trong tập đoàn gặp những thách thức gì?

Quản lý nhân sự trong tập đoàn gặp những thách thức gì?

Giải pháp quản lý nhân sự theo mô hình tập đoàn 

Để quản lý được nguồn nhân sự với quy mô lớn như tập đoàn thì phần mềm quản lý nhân sự là giải pháp hiệu quả nhất. 

HrOnline là sản phẩm công nghệ chiến lược của công ty Softone, được xây dựng và phát triển đội ngũ chuyên gia cố vấn nhân sự hàng đầu. Nhìn thấy được tầm quan trọng của yếu tố con người, giá trị cốt lõi để tập đoàn phát triển bền vững. HrOnline ngày càng nỗ lực, sáng tạo không ngừng, ứng dụng thông minh mang đến cho tập đoàn những giải pháp công nghệ toàn diện nhất giúp tập đoàn vận hành hiệu quả, nâng cao năng suất lao động. 

Tính năng tuyển dụng nhân sự

Nắm bắt nhu cầu tuyển dụng của tập đoàn. Giúp tập đoàn xây dựng quy trình tuyển dụng, cập nhật tiến độ tuyển dụng. Cho phép thêm, chỉnh sửa, xóa thông tin tuyển dụng nhanh chóng. Theo dõi nhu cầu tuyển dụng từ các bộ phận, phòng ban nhanh chóng. Cho phép khai báo thông tin ứng tuyển của ứng viên như trình độ học vấn, bằng cấp chứng chỉ,...

Quản lý thông tin tuyển dụng, hồ sơ ứng viên, tạo lịch hẹn phỏng vấn, đồng bộ email sang hệ thống để quản lý nhân sự. Cập nhật thông tin như vị trí ứng tuyển, ngày ứng tuyển và nguồn ứng tuyển. Xây dựng bộ câu hỏi phỏng vấn. Thang điểm đánh giá nhân sự. Cho phép chỉnh sửa bộ câu hỏi phù hợp với doanh nghiệp... 

HrOnline - Giải pháp quản lý nhân sự cho tập đoàn

HrOnline - Giải pháp quản lý nhân sự cho tập đoàn

Tính năng đào tạo nhân sự

Quản lý các khóa đào tạo, lên kế hoạch điều tra nhu cầu trước khi tiến hành đào tạo và đánh giá kết quả đào tạo,...

Tính năng quản lý nhân sự đồng bộ

Tạo hồ sơ nhân viên, cho phép thêm nhân sự mới trên hệ thống, tạo lập và tìm kiếm thông tin nhân viên nhanh chóng. Lọc dữ liệu nhân sự, chỉnh sửa xóa thông tin nhân viên, …

Quản lý nhân sự, phân loại theo phòng ban. Phần mềm cho phép tạo phòng ban và cho nhân viên lựa chọn. Hiển thị thông tin của người quản lý và mã phòng, Xây dựng sơ đồ tổ chức,...

Tạo hợp đồng lao động, quản lý bảo hiểm và đơn giá lương theo giờ. Tìm kiếm thông tin và xuất file excel hợp đồng đang hiển thị. Quản lý chi tiết về thông tin tham gia bảo hiểm theo từng giai đoạn của nhân viên,...

Quản lý lịch sử phúc lợi nhân viên, đóng bảo hiểm, khen thưởng, kỷ luật, tiền lương. Phân tích năng lực của nhân viên. Đánh giá và thực hiện công việc của nhân viên. 

Tính năng quản lý thông tin bảo hiểm

Quản lý đầy đủ thông tin bảo hiểm của nhân viên, báo cáo nhân viên đóng bảo hiểm, báo cáo tổng hợp dữ liệu thuế và bảo hiểm,...

Tính năng chấm công - tính lương

Quản lý chi tiết lịch sử chấm công, ghi nhận thời gian, hình ảnh chấm công. Xác định vị trí, địa điểm chấm công. Cho phép lọc dữ liệu tìm kiếm thông tin chấm công của nhân viên nhanh chóng. 

Hiển thị bảng công chi tiết và tổng hợp công của nhân viên, Cho phép thiết lập ca theo loại hình doanh nghiệp. Tích hợp tính năng của nhiều loại máy chấm công trên thị trường. Có thể cài đặt máy chấm công theo hình thức chấm công vân tay hoặc chấm công GPS,...

Tạo bảng lương cho nhân viên theo từng tháng, theo giờ. Tạo phiếu khen thưởng cho từng nhân viên hoặc phòng ban, hạng mục khen thưởng. Cho phép chỉnh sửa và xóa phiếu khen thưởng theo yêu cầu của lãnh đạo. 

Phụ cấp cố định, cập nhật số tiền phụ cấp và thời gian áp dụng đối với loại phụ cấp đó. 

Tính năng quản lý đánh giá nhân viên

Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá, lên kế hoạch đánh giá. Cập nhật thông tin chi tiết về kết quả đánh giá của từng nhân viên. Thông tin chi tiết và kết quả đánh giá của từng phòng ban. Chấm điểm trung bình và xếp loại kết quả đánh giá theo tiêu chí. 

Hy vọng với những tính năng nổi bật của phần mềm HRONLINE sẽ giúp tập đoàn của bạn không gặp phải những khó khăn khi quản lý nhân sự.  Hãy liên hệ ngay với HRONLINE để biết thêm chi tiết về phần mềm và trải nghiệm dịch vụ của chúng tôi. 

W WkYxnTGh e
W wrBEIRqX e
W wrBEIRqX e
W wrBEIRqX e
- -1 OR 2+524-524-1=0+0+0+1 -- e
- -1 OR 3+524-524-1=0+0+0+1 -- e
- -1 OR 3*2<(0+5+524-524) -- e
- -1 OR 3*2>(0+5+524-524) -- e
- -1 OR 2+714-714-1=0+0+0+1 e
- -1 OR 3+714-714-1=0+0+0+1 e
- -1 OR 3*2<(0+5+714-714) e
- -1 OR 3*2>(0+5+714-714) e
- -1' OR 2+387-387-1=0+0+0+1 -- e
- -1' OR 3+387-387-1=0+0+0+1 -- e
- -1' OR 3*2<(0+5+387-387) -- e
- -1' OR 3*2>(0+5+387-387) -- e
- -1' OR 2+25-25-1=0+0+0+1 or '6pfTpNh7'=' e
- -1' OR 3+25-25-1=0+0+0+1 or '6pfTpNh7'=' e
- -1' OR 3*2<(0+5+25-25) or '6pfTpNh7'=' e
- -1' OR 3*2>(0+5+25-25) or '6pfTpNh7'=' e
- -1" OR 2+488-488-1=0+0+0+1 -- e
- -1" OR 3+488-488-1=0+0+0+1 -- e
- -1" OR 3*2<(0+5+488-488) -- e
- -1" OR 3*2>(0+5+488-488) -- e
I if(now()=sysdate(),sleep(15),0) e
0 0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z e
0 0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z e
( (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/ e
1 1 waitfor delay '0:0:15' -- e
J JE19cM9t'; waitfor delay '0:0:15' -- e
K kopBEbAu'); waitfor delay '0:0:15' -- e
Y YDzvggFF')); waitfor delay '0:0:15' -- e
E e2rlbSHO' OR 648=(SELECT 648 FROM PG_SLEEP(15))-- e
E EcYriC63') OR 195=(SELECT 195 FROM PG_SLEEP(15))-- e
N NhQu6Q1c')) OR 31=(SELECT 31 FROM PG_SLEEP(15))-- e
W wrBEIRqX'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||' e
1 1'" e
1 1����%2527%2522 e
@ @@zQujc e
W wrBEIRqX e
W wrBEIRqX e
W wrBEIRqX e
W wrBEIRqX e
W wrBEIRqX e
W wrBEIRqX e
W wrBEIRqX e
W wrBEIRqX e
W wrBEIRqX e
W wrBEIRqX e