GIẢI PHÁP THEO KHỐI NGÀNH PHÂN PHỐI

24/11/2022 134

Chuỗi giá trị truyền thống ngành phân phối công nghệ tại Việt Nam bao gồm 4 đơn vị chính: Nhà sản xuất, nhà bán buôn, nhà bán lẻ và khách hàng. Hàng hóa sẽ được lưu chuyển qua 2 đơn vị trung gian là nhà bán buôn và bán lẻ. Vì vậy, số lượng đơn từ phải giải quyết rất lớn, dễ bị chậm trễ, dễ thất lạc... Tỷ lệ nhân viên thường xuyên thay đổi, khiến nhà quản lý khó kiểm soát được tình hình nhân sự. 

Giải pháp quản lý nhân sự ngành bán lẻ

Tuy nhiên, với HrOnline, tất cả những bài toán trên của doanh nghiệp sẽ được giải quyết đơn giản thông qua các tính năng như Quản lý đơn từ, Quản lý hợp đồng, bảo hiểm, Quản lý phân ca, Quản lý tuyển dụng - đào tạo, Quản lý công việc...

HrOnline - Tiếp cận giải pháp từ 8 vấn đề cốt lõi

Bản chất của HrOnline được xây dựng dựa trên nghiệp vụ quản lý và vận hành nhân sự thực tế của các doanh nghiệp. Chính vì thế, HrOnline sẽ tập trung giải quyết 8 vấn đề cốt lõi trong hoạt động quản lý nhân sự của các doanh nghiệp kinh doanh khối ngành Phân phối như sau: 

1. TUYỂN DỤNG

Xây dựng và đồng bộ quy trình tuyển dụng trên cùng một hệ thống, gia tăng hiệu quả tuyển dụng, sự chuyên nghiệp và chất lượng ứng viên

2. ĐƠN TỪ

Số hóa toàn bộ hệ thống đơn từ, đồng thời, chuẩn hóa quy trình duyệt và xử lý đơn từ, phiếu đề xuất trên cùng một hệ thống

3. CHẤM CÔNG 

Tích hợp đa hình thức chấm công: GPS, Camera, Wifi hoặc kết nối API với các thiết bị chấm công hiện đại (Máy chấm công vân tay, thẻ từ…). Dữ liệu chấm công đảm bảo phải được cập nhật tức thời theo thời gian thực

4. TÍNH LƯƠNG

Tự động tính toán tiền lương. Cho phép doanh nghiệp cấu hình nhiều bảng lương và tùy chỉnh công thức tính lương linh hoạt

5. QUẢN LÝ DỰ ÁN - CÔNG VIỆC

Khởi tạo và quản lý toàn bộ hệ thống dự án - công việc, đồng thời, nắm bắt chi tiết tiến độ hoàn thành công việc của từng cá nhân, phòng ban 

6. TRUYỀN THÔNG NỘI BỘ

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, kiến tạo hệ thống mạng xã hội nội bộ dành riêng cho doanh nghiệp

7. ĐÀO TẠO

Chuẩn hóa quy trình đào tạo và nâng cao chất lượng đội ngũ nhân sự thông qua tính năng E-Learning

8. ĐÁNH GIÁ  

Thiết lập các tiêu chí đánh giá nhân viên qua nhiều hình thức (ASK, KPI, 360), thực hiện quản lý, theo dõi các tiêu chí và kết quả đánh giá của từng nhân viên

Tích hợp đầy đủ +100 tính năng chuyên biệt, HrOnline sẵn sàng đáp ứng mọi tính chất đặc thù trong công tác quản lý nhân sự của các doanh nghiệp thuộc +150 lĩnh vực, quy mô hoạt động khác nhau. Với HrOnline, chúng tôi tự tin khẳng định rằng, HrOnline chính là giải pháp quản lý nhân sự toàn diện và chuyên nghiệp #1 trên thị trường

  • TAGS