GIẢI PHÁP THEO KHỐI NGÀNH F&B

24/11/2022 340

Thị trường ngành F&B đang có sự cạnh tranh khốc liệt, việc mở rộng thêm nhiều chi nhánh cửa hàng khiến doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là trong hoạt động quản lý nhân sự và phân chia công việc. Bên cạnh đó, F&B là ngành mang tính thời vụ, cho nên, số lượng nhân sự thường xuyên thay đổi, khiến chất lượng nhân viên chưa được đào tạo chuyên nghiệp. 

Giải pháp quản lý nhân sự ngành F&B

Với các tính năng như: Quản lý ca, xoay xa; Đánh giá và đào tạo nhân sự; Chấm công định vị GPS, Tính lương tự động... HrOnline sẽ giúp doanh nghiệp giải quyết các khó khăn trên một cách dễ dàng.

HrOnline - Tiếp cận giải pháp từ 8 vấn đề cốt lõi

Bản chất của HrOnline được xây dựng dựa trên nghiệp vụ quản lý và vận hành nhân sự thực tế của các doanh nghiệp. Chính vì thế, HrOnline sẽ tập trung giải quyết 8 vấn đề cốt lõi trong hoạt động quản lý nhân sự của các doanh nghiệp kinh doanh khối ngành F&B như sau: 

1. TUYỂN DỤNG

Xây dựng và đồng bộ quy trình tuyển dụng trên cùng một hệ thống, gia tăng hiệu quả tuyển dụng, sự chuyên nghiệp và chất lượng ứng viên

2. ĐƠN TỪ

Số hóa toàn bộ hệ thống đơn từ, đồng thời, chuẩn hóa quy trình duyệt và xử lý đơn từ, phiếu đề xuất trên cùng một hệ thống

3. CHẤM CÔNG 

Tích hợp đa hình thức chấm công: GPS, Camera, Wifi hoặc kết nối API với các thiết bị chấm công hiện đại (Máy chấm công vân tay, thẻ từ…). Dữ liệu chấm công đảm bảo phải được cập nhật tức thời theo thời gian thực

4. TÍNH LƯƠNG

Tự động tính toán tiền lương. Cho phép doanh nghiệp cấu hình nhiều bảng lương và tùy chỉnh công thức tính lương linh hoạt

5. QUẢN LÝ DỰ ÁN - CÔNG VIỆC

Khởi tạo và quản lý toàn bộ hệ thống dự án - công việc, đồng thời, nắm bắt chi tiết tiến độ hoàn thành công việc của từng cá nhân, phòng ban 

6. TRUYỀN THÔNG NỘI BỘ

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, kiến tạo hệ thống mạng xã hội nội bộ dành riêng cho doanh nghiệp

7. ĐÀO TẠO

Chuẩn hóa quy trình đào tạo và nâng cao chất lượng đội ngũ nhân sự thông qua tính năng E-Learning

8. ĐÁNH GIÁ  

Thiết lập các tiêu chí đánh giá nhân viên qua nhiều hình thức (ASK, KPI, 360), thực hiện quản lý, theo dõi các tiêu chí và kết quả đánh giá của từng nhân viên

Tích hợp đầy đủ +100 tính năng chuyên biệt, HrOnline sẵn sàng đáp ứng mọi tính chất đặc thù trong công tác quản lý nhân sự của các doanh nghiệp thuộc +150 lĩnh vực, quy mô hoạt động khác nhau. Với HrOnline, chúng tôi tự tin khẳng định rằng, HrOnline chính là giải pháp quản lý nhân sự toàn diện và chuyên nghiệp #1 trên thị trường.

  • TAGS