GIẢI PHÁP THEO KHỐI NGÀNH KHÁCH SẠN

24/11/2022 292

Thách thức lớn nhất trong hoạt động quản lý nhân sự của các doanh nghiệp kinh doanh ngành khách sạn chính là số lượng nhân viên quá lớn, bị phụ thuộc vào việc phân ca, xếp lịch linh hoạt, công tác chấm công - tính lương phức tạp... 

Giải pháp quản lý nhân sự ngành kinh doanh

Vì thế, HrOnline chính là giải pháp hiệu quả, hỗ trợ các doanh nghiệp kinh doanh khách sạn có thể dễ dàng Quản lý nhân viên chi tiết, Quản lý ca làm việc dễ dàng; Quản lý chấm công - Tính lương tự động, Quy trình đánh giá nhân viên chuyên nghiệp, hiệu quả...

HrOnline - Tiếp cận giải pháp từ 8 vấn đề cốt lõi

Bản chất của HrOnline được xây dựng dựa trên nghiệp vụ quản lý và vận hành nhân sự thực tế của các doanh nghiệp. Chính vì thế, HrOnline sẽ tập trung giải quyết 8 vấn đề cốt lõi trong hoạt động quản lý nhân sự của các doanh nghiệp kinh doanh khối ngành khách sạn như sau: 

1. TUYỂN DỤNG

Xây dựng và đồng bộ quy trình tuyển dụng trên cùng một hệ thống, gia tăng hiệu quả tuyển dụng, sự chuyên nghiệp và chất lượng ứng viên

2. ĐƠN TỪ

Số hóa toàn bộ hệ thống đơn từ, đồng thời, chuẩn hóa quy trình duyệt và xử lý đơn từ, phiếu đề xuất trên cùng một hệ thống

3. CHẤM CÔNG 

Tích hợp đa hình thức chấm công: GPS, Camera, Wifi hoặc kết nối API với các thiết bị chấm công hiện đại (Máy chấm công vân tay, thẻ từ…). Dữ liệu chấm công đảm bảo phải được cập nhật tức thời theo thời gian thực

4. TÍNH LƯƠNG

Tự động tính toán tiền lương. Cho phép doanh nghiệp cấu hình nhiều bảng lương và tùy chỉnh công thức tính lương linh hoạt

5. QUẢN LÝ DỰ ÁN - CÔNG VIỆC

Khởi tạo và quản lý toàn bộ hệ thống dự án - công việc, đồng thời, nắm bắt chi tiết tiến độ hoàn thành công việc của từng cá nhân, phòng ban 

6. TRUYỀN THÔNG NỘI BỘ

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, kiến tạo hệ thống mạng xã hội nội bộ dành riêng cho doanh nghiệp

7. ĐÀO TẠO

Chuẩn hóa quy trình đào tạo và nâng cao chất lượng đội ngũ nhân sự thông qua tính năng E-Learning

8. ĐÁNH GIÁ  

Thiết lập các tiêu chí đánh giá nhân viên qua nhiều hình thức (ASK, KPI, 360), thực hiện quản lý, theo dõi các tiêu chí và kết quả đánh giá của từng nhân viên

Tích hợp đầy đủ +100 tính năng chuyên biệt, HrOnline sẵn sàng đáp ứng mọi tính chất đặc thù trong công tác quản lý nhân sự của các doanh nghiệp thuộc +150 lĩnh vực, quy mô hoạt động khác nhau. Với HrOnline, chúng tôi tự tin khẳng định rằng, HrOnline chính là giải pháp quản lý nhân sự toàn diện và chuyên nghiệp #1 trên thị trường. 

  • TAGS