TÀI LIỆU DOANH NGHIỆP

TÀI LIỆU DOANH NGHIỆP

Thông tin về tài liệu
Thông tin về tài liệu

 Cho phép import, export, đính kèm tài liệu, đường link lên trên hệ thống.

Phân loại tài liệu, nội dung tập tin.

Lịch biểu tài liệu được tạo.

Phân quyền truy cập
Phân quyền truy cập

 Phần mềm quản lý nhân sự sẽ phân quyền sử dụng tài liệu: cá nhân, phòng ban, hay toàn bộ doanh nghiệp.

 Phòng nhân sự sẽ tìm kiếm dễ dàng bằng công cụ tìm kiếm nhanh theo nhiều tiêu chí.