QUẢN LÝ LỊCH TRÌNH MỘT CÁCH KHOA HỌC HƠN

QUẢN LÝ LỊCH TRÌNH MỘT CÁCH KHOA HỌC HƠN

Khởi tạo lịch biểu
01
Khởi tạo lịch biểu

 Tạo các lịch biểu theo nhu cầu: Lịch họp, lịch công tác, lịch hẹn ứng viên, khách hàng…

 Setup lịch họp theo từng phòng ban

 Thông báo lịch biểu đến từng đối tượng liên quan

 Hệ thống gửi thông báo về lịch họp đến từng cá nhân

 

Phân loại mức độ quan trọng của lịch biểu
02
Phân loại mức độ quan trọng của lịch biểu

 Cài đặt thời gian thông báo trước mỗi cuộc họp

 Phân loại lịch họp quan trọng, không quan trọng theo từng thời điểm

 Lên lịch quản lý và sử dụng phòng họp

 Cung cấp công cụ thảo luận (tính năng chat) về lịch họp...

 

Tại sao nên lựa chọn HrOnline

Định hướng là một doanh nghiệp quốc tế với các dịch vụ HrOnline luôn xây dựng chất lượng dịch vụ khách hàng thật tốt nhằm đáp ứng các yêu cầu dù là cao nhất
Thời gian triển khai nhanh chóng, hỗ trợ đào tạo sử dụng và tư vấn chuyển đổi số
Không cần cài đặt phần cứng, chi phí linh hoạt phù hợp với mọi quy mô, lĩnh vực
Sử dụng trên mọi thiết bị: máy tính, laptop, máy tính bảng và app điện thoại
Bảo mật và lưu trữ theo chuẩn Google, hỗ trợ backup và khôi phục dữ liệu
Tự động cập nhật, bảo trì thường xuyên, liên tục update tính năng mới miễn phí
Giao diện trực quan dễ dùng, dễ dàng nâng cấp khi thay đổi quy mô nhân sự d