SỐ HÓA ĐƠN TỪ CHO DOANH NGHIỆP

SỐ HÓA ĐƠN TỪ CHO DOANH NGHIỆP

Quản lý chi tiết nghỉ phép
Quản lý chi tiết nghỉ phép

 Quản lý chi tiết số ngày phép của nhân viên theo quy định, tình hình thực hiện nghỉ phép trong năm mà không cần phải sử dụng đơn từ bằng giấy.

 Cho phép đăng ký nghỉ phép, duyệt nghỉ phép, thông báo số ngày phép còn lại qua tin nhắn (SMS).

 Theo dõi, cập nhật số dư ngày phép, ngày giới hạn sử dụng phép còn lại từ năm trước chuyển sang.

 Kết chuyển số dư phép sang năm sau.

Phần mềm quản lý nhân sự còn hỗ trợ báo cáo phép, xem thông tin phép đã duyệt.

Bổ sung công
Bổ sung công

 Bổ sung công khi nhân viên quên chấm công, hoặc trong trường hợp máy chấm công bị lỗi.

 Cập nhật những lý do liên quan đến việc bổ sung công.

 Cho phép chỉnh sửa và xóa các thông tin liên quan đến bổ sung công.

 Cho phép lọc và tìm kiếm nhanh những thông tin liên quan đến việc bổ sung công cho nhân sự.

Có thể dễ dàng tải danh sách bổ sung công của nhân viên.

Phiếu điều chuyển, bổ nhiệm
Phiếu điều chuyển, bổ nhiệm

 Cho phép điều chuyển công tác giữa nhân viên đã tuyển dụng phòng ban này sang phòng ban khác.

 Cập nhật chức danh cụ thể của nhân viên khi chuyển đến vị trí mới.

 Hiển thị thời gian chuyến đến và nội dung liên quan đến việc di chuyển.

 Dễ dàng chỉnh sửa và xóa thông tin liên quan đến người điều chuyển hoặc bổ nhiệm.

 Cho phép lọc và tìm kiếm nhanh những thông tin về điều chuyển, bổ nhiệm.

 Cho phép tải xuống phiếu điều chuyển, bổ nhiệm cho từng vị trí, chức danh, phòng ban.

Nghỉ việc
Nghỉ việc

Quản lý thông tin nhân viên thôi việc tại công ty.

 Cập nhật những lý do thôi việc của nhân viên.

 Theo dõi ngày làm việc và tính lương cụ thể cho nhân viên.

 Cho phép lọc và tìm kiếm nhanh những thông tin nhân viên nghỉ việc.

Được phép tải xuống những thông tin nhân viên nghỉ việc.

Phiếu thanh toán, tạm ứng
Phiếu thanh toán, tạm ứng

Tạo và quản lý chi tiết thông tin liên quan đến phiếu thanh toán, tạm ứng.

Cập nhật lý do thanh toán, tạm ứng.

Tự động tổng hợp chi phí thanh toán, tạm ứng của từng nhân viên.

Cho phép lọc và tìm kiếm nhanh những nhân viên liên quan đến việc thanh toán và tạm ứng tại doanh nghiệp.

Nộp ca
Nộp ca

 Quản lý yêu cầu khối cửa hàng từng khu vực nộp ca.
 Hệ thống gửi thông báo đến toàn bộ nhân viên liên quan.
 Nhân viên nộp lại ca làm việc.
​​​​​​​ Hệ thống tự động tổng hợp ca.

Xoay ca - Tìm người
Xoay ca - Tìm người

 Quản lý ca sử dụng chức năng tìm người hoặc nhân viên sử dụng chức năng xoay ca.
  Hệ thống gửi thông báo tìm người ca làm việc đó đến toàn bộ nhân sự.
  Nhân viên nhận ca, hệ thống tự động cập nhật lịch làm việc cửa hàng.