TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

Nắm bắt nhu cầu tuyển dụng
Nắm bắt nhu cầu tuyển dụng

 Nắm bắt nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp.

 Giúp doanh nghiệp xây dựng quy trình tuyển dụng đồng bộ.

 Phần mềm quản lý nhân sự giúp cập nhật tiến độ của việc tuyển dụng.

 Cho phép thêm, chỉnh sửa, xóa thông tin tuyển dụng nhanh chóng.

 Theo dõi nhu cầu tuyển dụng từ các bộ phận, phòng ban chi tiết theo từng vị trí công việc.

 Cho phép khai báo nhanh các thông tin ứng tuyển của ứng viên, kèm theo các thông tin chi tiết như: Trình độ học vấn, chứng chỉ, các kỹ năng, kinh nghiệm làm việc, thông tin sức khỏe...

 

Hồ sơ ứng viên
Hồ sơ ứng viên

 Quản lý chi tiết các thông tin về đợt tuyển dụng, hồ sơ ứng viên.

 Hiển thị kết quả kết quả thi tuyển, phỏng vấn.

 Có công cụ tạo lịch hẹn phỏng vấn nhân sự chi tiết theo ngày.

 Động bộ từ mail sang hệ thống nhằm quản lý nhân sự ứng tuyển.

 Cập nhật đầy đủ vị trí ứng tuyển, ngày ứng tuyển và nguồn ứng tuyển từ đâu.

Xây dựng bộ câu hỏi phỏng vấn
Xây dựng bộ câu hỏi phỏng vấn

 Chú trọng xây dựng bộ câu hỏi phỏng vấn dành riêng cho doanh nghiệp.

Kết nối bộ câu hỏi phỏng vấn cho từng vị trí tuyển dụng cụ thể.

Thang điểm để đánh giá nhân sự dựa trên bộ câu hỏi.

Cho phép thêm chỉnh sửa bộ câu hỏi phỏng vấn tùy theo yêu cầu của doanh nghiệp.