XÂY DỰNG QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG CHUYÊN NGHIỆP

XÂY DỰNG QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG CHUYÊN NGHIỆP

Xây dựng hệ thống tuyển dụng chuyên biệt dành riêng cho doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp triển khai quy trình tuyển dụng nhanh chóng, hiệu quả
Định biên nhân sự
01
Định biên nhân sự

 Lập kế hoạch tuyển dụng, kế hoạch phát triển nhân sự 

 Hiển thị và cập nhật trạng thái, dữ liệu của từng phiếu định biên

 Cho phép thêm mới, cập nhật, chỉnh sửa các hạng mục định biên nhân sự

 

 

Nhu cầu tuyển dụng
02
Nhu cầu tuyển dụng

 Nắm bắt chi tiết nhu cầu tuyển dụng: thông tin vị trí, yêu cầu ứng viên, chuyên môn, kỹ năng…

 Cập nhật tiến độ, tình trạng của các yêu cầu tuyển dụng

 Điền nhanh thông tin ứng tuyển của ứng viên: Trình độ học vấn, chứng chỉ, các kỹ năng, kinh nghiệm làm việc, thông tin sức khỏe...

 Chuẩn hóa toàn bộ quy trình tuyển dụng lên cùng một hệ thống

 Kết nối trực tiếp với hệ thống Landing Page tuyển dụng trực tuyến

 

 

Hồ sơ ứng viên
03
Hồ sơ ứng viên

 Xây dựng và lưu trữ chi tiết thông tin hồ sơ ứng viên, thông tin trao đổi của người phỏng vấn, dữ liệu đánh giá ứng viên

 Cho phép tạo mới thông tin và đồng bộ hồ sơ ứng viên từ nhiều nguồn: Trang tuyển dụng, Website công ty, Mail tuyển dụng...

 Tự động gửi bài kiểm tra đầu vào và sàng lọc ứng viên thông qua kết quả bài kiểm tra

 Theo dõi nhanh quy trình tuyển dụng, trạng thái tuyển dụng của từng ứng viên theo nhiều dạng: Danh sách, Kanban

 Cho phép tạo và theo dõi nhanh lịch hẹn phỏng vấn

 Hệ thống tự động gửi thông báo nhắc nhở khi gần đến lịch hẹn

 

 

Quyết định nhận việc
04
Quyết định nhận việc

 Cho phép doanh nghiệp tạo lập, theo dõi, duyệt các quyết định nhận việc

Hệ thống hỗ trợ chuyển nhanh dữ liệu, thông tin hồ sơ ứng viên vào hồ sơ nhân sự

Quản lý chi phí tuyển dụng
05
Quản lý chi phí tuyển dụng

 Tổng hợp và thống kê toàn bộ chi phí đã sử dụng trong quá trình tuyển dụng

 Xem nhanh mức chi phí và đánh giá hiệu quả theo từng kênh tuyển dụng

Cấu hình tuyển dụng
06
Cấu hình tuyển dụng

 Thiết lập bộ câu hỏi và tiêu chí đánh giá theo vị trí, chức danh. 

Cho phép doanh nghiệp xây dựng, thay đổi và chỉnh sửa bộ câu hỏi phỏng vấn linh hoạt, đa dạng

 Hệ thống tích hợp sẵn các mẫu email tuyển dụng chuyên nghiệp

 Cấu hình gửi email tự động thông minh