ĐỒNG BỘ DỮ LIỆU CHẤM CÔNG

ĐỒNG BỘ DỮ LIỆU CHẤM CÔNG

Tích hợp đa hình thức chấm công, hỗ trợ quá trình chấm công của doanh nghiệp trở nên tự động hóa, giúp doanh nghiệp giải quyết triệt để những vấn đề liên quan đến chấm công và tổng hợp dữ liệu công của nhân viên dễ dàng, chuyên nghiệp
Thiết lập ca
01
Thiết lập ca

 Cho phép tạo mới và thiết lập ca theo từng loại hình doanh nghiệp

 Tạo ca linh hoạt theo chu kỳ: ngày, tuần, tháng

 Cập nhật số lần nghỉ tối đa trong tháng

 Dễ dàng phân ca, chỉnh sửa ca làm việc cho nhân viên

 Thêm mới và tạo ca làm việc đơn giản

 Cập nhật chi tiết lịch làm việc cho nhân sự sau khi phân ca

 Cập nhật chi tiết nhân sự đã được phân ca và chưa được phân ca

Máy chấm công
02
Máy chấm công

 Tích hợp tính năng của nhiều loại máy chấm công trên thị trường

 Cập nhật địa chỉ máy chấm công hiện tại

 Có thể cài đặt máy chấm công theo hình thức chấm công vân tay hoặc chấm công GPS

Dễ dàng thêm mới máy chấm công và lọc nhanh dữ liệu trên máy chấm công

 

Xếp lịch theo ngày
03
Xếp lịch theo ngày

 Xếp lịch theo ngày, đặc thù cho doanh nghiệp F&B

 Cho phép quản lý dễ dàng phân việc cho nhân viên theo các tùy chọn về thời gian

 Một nhân sự có thể đảm nhận nhiều vị trí công việc miễn là không trùng giờ làm việc đã nộp

 Có nhiều ca làm việc để nhân viên có thể dễ dàng chọn

 Nhân viên có thể xoay ca ngay trên hệ thống

 

Quản lý dữ liệu chấm công
04
Quản lý dữ liệu chấm công

 Ghi nhận thời gian, vị trí, hình ảnh chấm công của nhân viên

 Quản lý dữ liệu chấm công theo nhiều điều kiện: nhân viên, phòng ban, máy chấm công, GPS…

 Đảm bảo nhân viên được chấm công đầy đủ và minh bạch

 Lọc dữ liệu lịch sử chấm công cho một nhân viên bất kỳ

 

Tổng hợp công – Bảng công động
05
Tổng hợp công – Bảng công động

 Hiển thị bảng công chi tiết và tổng hợp công của nhân viên

 Không cho phép thay đổi dữ liệu công sau khi đã chốt công

 Cập nhật dữ liệu công từ file Excel

 Cập nhật thời gian làm việc, loại công, giờ vào, giờ ra, số phút đi trễ, số phút về sớm

 Tổng hợp số liệu từ các loại đơn từ: nghỉ phép, bổ sung công, tăng ca…

 Cho phép lọc dữ liệu liên quan đến từng nhân viên, phòng ban

 Cấu hình và sắp xếp các cột dữ liệu để thống kê và tổng kết dữ liệu

 Cấu hình động các cột dữ liệu trong bảng công theo từng doanh nghiệp