Video giới thiệu

HRONLINE - GIỚI THIỆU HỆ THỐNG

HrOnline – phần mềm quẩn lý nhân sự thông minh cung cấp đầy đủ các giải pháp giúp doanh nghiệp quản lý nhân sự hiệu quả: quản lý nhân sự, chấm công, tính lương, công việc, dự án, phân ca làm việc…

HRONLINE - PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÂN SỰ THÔNG MINH

HrOnline phần mềm quản lý nhân sự thông minh. Giúp doanh nghiệp giải quyết bài toán nhân sự triệt để. Vận hành và phát triển doanh nghiệp theo xu hướng 4.0.

HTV9 (NHỊP SỐNG KINH DOANH) ĐƯA TIN VỀ PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÂN SỰ HRONLINE

Thứ 7 vừa qua, ngày 24/10 HrOnline vinh dự được HTV9 và HTV7 đưa tin về giải pháp quản lý nhân sự thông minh nhờ phần mềm.

Video tiện ích

HRONLINE - QUY TRÌNH DUYỆT ĐỘNG

HrOnline xây dựng quy trình duyệt động giúp nhà quản trị quản lý công việc hiệu quả.

HRONLINE - TRUYỀN THÔNG NỘI BỘ

HrOnline xây dựng mạng truyền thông nội bộ dành riêng cho doanh nghiệp.

HRONLINE - QUẢN LÝ LỊCH BIỂU

HrOnline xây dựng tiện ích lịch biểu nhằm giúp doanh nghiệp quản lý công việc hiệu quả.

HRONLINE - CÔNG CỤ TRAO ĐỔI (CHAT)

Tiện ích Chat mà HrOnline cung cấp nhằm giúp doanh nghiệp dễ dàng trao đổi công việc.

HRONLINE - QUẢN LÝ TÀI LIỆU

Với Hronline, doanh nghiệp có thể lưu trữ tài liệu hồ sơ đa dạng, không lo lắng về dung lượng dữ liệu.

Video hrm

HRONLINE - CHẤM CÔNG GPS

Chấm Công Bằng Định Vị GPS - Xu hướng Mới Trong Quản Lý Nhân Sự 4.0.

HRONLINE - TÍNH LƯƠNG

HrOnline chú trọng xây dựng module Tiền Lương đi kèm theo các phụ cấp nhằm giúp doanh nghiệp quản lý chi tiết lương và phụ cấp cho nhân viên.

 

HRONLINE - TỔNG HỢP CÔNG TÍNH LƯƠNG

Tính năng Tổng hợp công của HrOnline giúp doanh nghiệp tổng hợp công và tính lương nhân viên hiệu quả.

HRONLINE - QUẢN LÝ TÀI SẢN

HrOnline xây dựng tính năng quản lý tài sản nhằm giữ gìn và bảo quản cẩn thận tài sản của doanh nghiệp.

HRONLINE - QUẢN LÝ HỒ SƠ NHÂN SỰ

HrOnline quản lý chi tiết và đồng bộ hồ sơ nhân sự tại doanh nghiệp.

HRONLINE - QUẢN LÝ ĐÁNH GIÁ ASK

HrOnline xây dựng hệ thống đánh giá khách quan, minh bạch cho doanh nghiệp.

HRONLINE - QUẢN LÝ TUYỂN DỤNG

HrOnline xây dựng quy trình tuyển dụng đồng bộ cho doanh nghiệp.

HRONLINE -PHIẾU CÔNG TÁC, TĂNG CA PHÒNG BAN, BỔ SUNG CÔNG

HrOnline cho phép nhân sự tạo Phiếu công tác, tăng ca, tăng ca phòng ban, bổ sung công... dựa trên nền tảng Online, giúp doanh nghiệp dễ dàng quản lý và theo dõi.

HRONLINE - LẬP PHIẾU ĐIỀU CHUYỂN, BỔ NHIỆM, THÔI VIỆC, ĐI LÀM LẠI

Phiếu điều chuyển, bổ nhiệm, thôi việc mà HrOnline tạo lập nhằm giúp doanh nghiệp quản lý và giúp nhân viên dễ dàng tạo phiếu Online.

HRONINE - THIẾT LẬP CA LÀM VIỆC

HrOnline xây dựng và Thiết lập ca và phân ca làm việc Hành Chính giúp doanh nghiệp quản lý hiệu quả ca lamg việc của nhân viên.

HRONLINE - THIẾT LẬP CA LÀM VIỆC CHO DOANH NGHIỆP F&B

HrOnline xây dựng Thiết lập ca và phân ca làm việc Theo Ngày (đặc thù dành cho ngành f&b).

HRONLINE - QUẢN LÝ NGHỈ PHÉP

HrOnline xây dựng tính nẳng quản lý nghỉ phép nhằm giúp doanh nghiệp quản lý chi tiết việc nghỉ phép của nhân sự.

HRONLINE - QUẢN LÝ XOAY CA - TÌM NGƯỜI

HrOnline xây dựng tính năng Xoay ca – Tìm người đặc thù dành riêng cho những doanh nghiệp F&B.

HRONLINE - CẤU HÌNH BẢNG LƯƠNG ĐỘNG

HrOnline cho phép cấu hình bảng lương động tại các doanh nghiệp.

HRONLINE - CẤU HÌNH BẢN LƯƠNG THEO GIỜ (NGÀNH F&B)

HrOnline xây dựng bảng lương theo giờ đặc thù ngành F&B.

HRONLINE - LẬP PHIẾU THANH TOÁN, TẠM ỨNG, ĐIỀU XE

 HrOnline cho phép tạo lập và kiểm soát phiếu thanh toán, tạm ứng, điều xe...Online nhờ phần mềm.

Video crm

HRONLINE - QUẢN LÝ KHO SẢN PHẨM

HrOnline xây dựng tính năng Quản lý kho dành riêng cho doanh nghiệp.

HRONLINE - QUẢN LÝ MUA HÀNG

Lợi ích của Module Mua Hàng của Phần mềm quản lý nhân sự HrOnline.

HRONLINE - QUẢN LÝ BÁN HÀNG

HrOnline chú trọng xây dựng Module Bán Hàng nhằm giúp doanh nghiệp phát huy hiệu quả kinh doanh.

HRONLINE - QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG

HrOnline chú trọng xây dựng Module khách hàng nhằm giúp doanh nghiệp quản lý khách hàng hiệu quả.

HRONLINE - QUẢN LÝ THU CHI

HrOnline xây dựng Module Thu Chi nhằm giúp quản lý tốt hoạt động thu chi tại doanh nghiệp.

HRONLINE - QUẢN LÝ DỰ ÁN, CÔNG VIỆC

HrOnline xây dựng Module công việc với các tiện ích về dự án và công việc cụ thể.

Phát triển bởi Soft1.vn

hronline.vn jobone.vn pro24.vn crm24.vn