XÂY DỰNG HỘP THƯ GÓP Ý ONLINE

XÂY DỰNG HỘP THƯ GÓP Ý ONLINE

Thông tin người góp ý
Thông tin người góp ý

 Dùng để đóng góp cho cá nhân và đội nhóm cùng nhau phát triển.

 Tạo phiếu góp ý và cho phép ẩn danh.

 Cập nhật đầy đủ thông tin liên quan đến người góp ý.

Cho phép đặt tiêu đề của việc góp ý, thông tin về người nhận góp ý.