CHỨC NĂNG TỰ ĐỘNG THÔNG BÁO

CHỨC NĂNG TỰ ĐỘNG THÔNG BÁO

HỆ THỐNG NOTIFICATION TỰ ĐỘNG THÔNG BÁO
HỆ THỐNG NOTIFICATION TỰ ĐỘNG THÔNG BÁO

 Hệ thống tự động thông báo những thông tin liên quan đến người dùng.

 Chẳng hạn như thông báo có công việc mới, trạng thái công việc hay trạng thái của đơn từ đã được duyệt hoặc từ chối và rất nhiều thông báo khác.

 Giúp tất cả nhân viên của doanh nghiệp nhận được thông tin tức thì và không bỏ sót công việc .

TỰ ĐỘNG THÔNG BÁO CÔNG VIỆC CẦN DUYỆT
TỰ ĐỘNG THÔNG BÁO CÔNG VIỆC CẦN DUYỆT

 Hệ thống tự động thông báo đến người quản lý những công việc cần duyệt

 Một phần quan trọng trong chức năng duyệt đơn từ trực tuyến.

 Giúp nhà quản lý không bỏ quên những công việc quan trọng cần phê duyệt.

LÀM VIỆC TỪ XA
LÀM VIỆC TỪ XA

 

 Nhận thông báo tự động trên giao diện màn hình điện thoại.

 Có thể tổ chức làm việc từ xa, không cần gặp mặt trực tiếp, không cần đến văn phòng.