TÌM KIẾM NGƯỜI THAY THẾ CA LÀM VIỆC

TÌM KIẾM NGƯỜI THAY THẾ CA LÀM VIỆC

Với HrOnline bài toán quản lý ca, phân ca làm việc, nộp ca - xoay ca không còn là nỗi lo với bất kỳ doanh nghiệp nào.
Hệ thống Nộp ca - Xoay ca thông minh
01
Hệ thống Nộp ca - Xoay ca thông minh

 Nhân viên sẽ tạo phiếu yêu cầu xoay ca trên hệ thống và chỉ định người nhận thay ca

 Người nhận sẽ đưa ra quyết định có hoặc không chấp nhận ca làm

 Quản lý thực hiện chức năng tìm người để nhân viên có thể đăng ký ca làm

 Nhân viên chủ động xoay ca hoặc bàn giao ca khi có việc bận

 Quản lý ca sử dụng chức năng tìm người hoặc nhân viên sử dụng chức năng xoay ca

 Hệ thống gửi thông báo tìm người ca làm việc đó đến toàn bộ nhân sự

 Nhân viên nhận ca, hệ thống tự động cập nhật lịch làm việc cửa hàng