KÝ DUYỆT TRỰC TUYẾN TOÀN BỘ VĂN BẢN CỦA DOANH NGHIỆP

KÝ DUYỆT TRỰC TUYẾN TOÀN BỘ VĂN BẢN CỦA DOANH NGHIỆP

Tích hợp chữ ký số thông minh, nâng cao hiệu quả, giảm thiểu thời gian, chi phí xử lý các công việc liên quan đến ký kết
Số hóa chữ ký
01
Số hóa chữ ký

 Phù hợp cho mọi doanh nghiệp

 Ký kết văn bản, hợp đồng, giao dịch điện tử

 Cách tiếp cận hiện đại cho thời đại 4.0

 Công nghệ vượt trội, tuyệt đối an toàn

 Đáp ứng đúng theo quy định