Chấm công GPS

Chấm công GPS

Định vị vị trí làm việc
Định vị vị trí làm việc

 Phần mềm HrOnline hỗ trợ nhiều hình thức chấm công.

 Chấm công bằng cách quét thẻ từ, vân tay, định vị GPS.

 Chấm công đơn giản bằng điện thoại thông minh.

 Quản lý chặt chẽ giờ làm việc và vị trí của nhân viên.

 Chính xác, công bằng và tiết kiệm thời gian.