QUẢN LÝ SỐ LƯỢNG SUẤT ĂN CỦA NHÂN VIÊN

QUẢN LÝ SỐ LƯỢNG SUẤT ĂN CỦA NHÂN VIÊN

Tổng kết tình hình tuần, các việc tồn đọng, biện pháp khắc phục, kế hoạch tuần tới.
Quản lý suất ăn
01
Quản lý suất ăn

 Tạo đơn từ đăng ký phiếu ăn

 Thống kê số lượng phiếu ăn của nhân viên trong từng phòng ban theo tuần

 Báo cáo số lượng suất ăn cho từng buổi theo từng đơn vị, phòng ban

 Cập nhật dữ liệu suất ăn cho phòng nấu ăn