Xây Dựng

Quản lý khối lượng nhân sự lớn theo nhóm dự án, công trường, office. Xây dựng và tối ưu hóa quy trình vận hành doanh nghiệp.

Sản Xuất

Đáp ứng các yêu cầu phức tạp về chấm công, phân ca sản xuất, điều chuyển lao động đặc thù riêng của ngành sản xuất.

Bán Lẻ

Phân hệ phân ca partime, chấm công, tính lương, điều chuyển nhân sự giữa các chi nhánh dựa trên yêu cầu đặc thù của ngành bán lẻ.

Thương Mại

Quản lý công việc, quản lý khách hàng, giúp tối ưu hóa quy trình quản lý và chi phí điều hành cho doanh nghiệp.

F&B

Hiểu rõ đặc thù của ngành F&B, Hronline cung cấp cho doanh nghiệp các giải pháp tối ưu về quản lý ca, nộp ca, xoay ca, chấm công, tính lương theo giờ...

Bất Động Sản

Hỗ trợ quản lý nhân sự, tuyển dụng, đào tạo nhân viên. Phân hệ đặc thù riêng quản lý khách hàng, giỏ hàng sản phẩm, giữ chỗ bất động sản.

Công Nghệ

Quản lý dự án , quản lý công việc, giám sát tiến độ được hiệu quả hơn, chấm công, tính lương tự động, quản lý thời gian tăng ca của nhân viên.

Phân Phối

Giảm tải công việc dùng file giấy quá nhiều, ứng dụng chấm công bằng định vị GPS, tính lương đặc thù của ngành.

Khách Sạn

Phân ca, xếp lịch, nộp ca, xoay ca nhanh chóng, chấm công GPS kiểm tra vị trí và thời gian làm việc của NV, phân hệ đánh giá KPI và đào tạo chuyên biệt.

01

Tối ưu chi phí quản lý và điều hành

Giảm thiểu công việc giấy tờ, tiết kiệm thời gian, chi phí nhờ tối ưu quy trình vận hành

02

Chuyển đổi số cho doanh nghiệp

Số hóa, tự động hóa quy trình vận hành, quản trị, dễ dàng mở rộng quy mô doanh nghiệp.

03

Dễ dàng quản lý với quy mô doanh nghiệp lớn

Hronline đồng bộ tất cả cơ sở dữ liệu từng chi nhánh, giúp ban lãnh đạo nắm được tình hình doanh nghiệp, hỗ trợ ra quyết định một cách hiệu quả

04

Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp

Minh bạch, rõ ràng trong công tác nhân sự, tránh mâu thuẫn giữa nhân viên trong DN.

05

Nâng cao chất lượng dịch vụ

Giảm thiểu công việc trùng lặp, tái sử dụng kết quả trước đó đã thực hiện, giảm thiểu sai sót trong quy trình làm việc giữa các phòng ban

06

Cải thiện kết quả kinh doanh

Thông tin giữa các bộ phận kịp thời, liên tục, phản hồi nhanh chóng giúp doanh nghiệp tăng hiệu suất làm việc một cách rõ ràng

ĐÁP ỨNG MỌI NHU CẦU SỬ DỤNG
ĐƠN GIẢN VÀ DỄ DÙNG
TRUY CẬP MỌI LÚC MỌI NƠI
ĐA NỀN TẢNG - ĐA THIẾT BỊ
TÙY BIẾN LINH HOẠT

Phát triển bởi hronline.vn